Tiekirkot
#tiekirkko

Tiekirkko-info seurakunnille

Tiekirkkojen verkosto

Tiekirkoksi voi liittyä kirkko, joka:

  • on avoinna säännöllisesti kesäkauden aikana
  • ei peri sisäänpääsymaksua (pois lukien esim. ennakkoon ilmoitetut maksulliset konsertit)

Päätös Tiekirkoksi liittymisestä tehdään kirkkoneuvostossa. Seurakunta ilmoittaa uudesta Tiekirkosta sähköpostitse osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi ja saa tunnukset kirkon tietojen päivittämistä varten. Kun kirkko on liittynyt Tiekirkoksi, se pysyy tiekirkkoketjussa automaattisesti.

Tiekirkkojen ominaisuudet

  • Suositus on, että Tiekirkot ovat avoinna viikoilla 24-33 maanantaista perjantaihin klo 11–16.
  • Tiekirkossa vierailijalla on mahdollisuus saada tietoa kirkon historiasta ja nykypäivästä sekä muista Tiekirkoista esimerkiksi oppaalta tai jaossa olevan materiaalin avulla.
  • Myönteistä on, jos vierailijoilla on mahdollisuus WC:n käyttöön joko kirkon yhteydessä tai läheisyydessä. Lisäksi vierailijaa voi ilahduttaa pienellä tarjoilulla, musiikilla ja hartaushetkillä.

Mitä kustannuksia seurakunnalle tulee?

Seurakunnan vuosittainen perusmaksu on 150 euroa. Jos samassa seurakunnassa on useita Tiekirkkoja, muista kirkoista maksetaan vuosittain 75 euroa/kirkko. Vuosimaksu laskutetaan kesän aikana. Vuosimaksulla ylläpidetään valtakunnallista Tiekirkot.fi -sivustoa ja Tiekirkkojen markkinointia

Koulutukset

10.4.2024 pidetty yleinen infotilaisuus tiekirkkotoiminnasta.

11.4.2024 seurakuntien tiekirkkoyhteyshenkilöille pidetty koulutus kesän 2024 tiekirkkokaudesta.

Seurakuntien muistilista

1. Yhteyshenkilön nimeäminen

Seurakunnan on hyvä nimetä Tiekirkko-vastuu jollekin seurakunnan työntekijälle. Yhteyshenkilö koordinoi Tiekirkkoon liittyviä asioita seurakunnassa ja on yhteyshenkilö Kirkkopalvelujen suuntaan. Yhteyshenkilö saa sähköpostilla ajankohtaista infoa Tiekirkkoihin liittyen maalis-syyskuussa.

2. Tiekirkot.fi -sivuston päivittäminen

Seurakunnan tulee päivittää oman Tiekirkkonsa tiedot Tiekirkot.fi -sivustolle ja oman seurakuntansa verkkosivuille vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

3. Paikallinen ja alueellinen viestintä

Hienoa on, jos seurakunta pitää Tiekirkkoja esillä omissa ja alueensa julkaisuissa, yhteistyössä paikallisten ja alueellisten lehtien kanssa sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Yhteistyötä kannattaa tehdä myös alueen matkailutoimistojen kanssa. Kirkkopalvelut tuottavat vuosittain materiaalia paikallisen viestinnän tueksi. Materiaalit löydät Kirkkopalvelujen materiaalipankista.

Tiekirkot löytyvät myös Facebookista, Twitteristä ja Instagramista @tiekirkot. Seurakunnan omiin kirkkopostauksiin voi merkata mukaan @tiekirkot ja käyttää tunnistetta #tiekirkko. Näin voimme jakaa Tiekirkkojen kuvia kaikkialta Suomesta koko kesän ajan.

4. Tiekirkko-liikennemerkki

Tiekirkko-liikennemerkin hankkiminenhalutessaan. Liikennemerkki maksaa noin 170 e/kpl riippuen sallittavan merkin koosta, mikä taas riippuu autojen ajonopeudesta kyseisellä tieosuudella.

Tiekirkkojen liikennemerkit kuuluvat väliaikaisten opasteiden ryhmään. Valtion teille seurakunta anoo vuosittain tiekirkkokauden alussa luvan liikennemerkin pystyttämiseen ELY-keskukselta ja huolehtii merkkien poistamisesta tai huputtamisesta tiekirkkokauden lopussa. Jos seurakunnalla on jo aiempi lupanumero ja kartta merkkien sijoittelusta, lupaa hakiessa voi viitata aiempaan lupaan. Kunta myöntää luvat omistamilleen tieosuuksille.

Lisätietoa lupien anomiseen valtakunnallisesta numerosta: Liikenteen asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 600 (ma–pe klo 9–16)

Kun lupa on saatu, liikennemerkki tilataan lähettämällä lomake osoitteeseen palvelu@masterkilpi.fi

5. Kesäoppaiden hankkiminen kirkkoon

Tiekirkko-oppaat ovat joko palkattuja tai vapaaehtoisia. Oppaana voi toimia esimerkiksi opiskelija tai riparin käynyt nuori, jolle seurakunta tulee tutuksi tehtävän myötä. Useassa seurakunnassa opastukseen ovat sitoutuneet myös järjestöt, jotka hoitavat opastukset yhteisvoimin vuorotellen. Kysy oman alueesi Työ- ja elinkeinotoimistosta mahdollisuutta palkkatukeen.

6. Kävijöiden määrän raportointi

Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää on saada lukuja siitä, paljonko kävijöitä Tiekirkot keräävät. Sujuvimmin kävijöiden laskeminen käy oppailta. Yksinkertainen tukkimiehen kirjanpito ja ruutuvihko riittävät. Kävijöiksi lasketaan ne henkilöt, jotka ovat tulleet Tiekirkkoon tutustumaan Tiekirkko-vieraina (ei siis toimituksiin osallistuneita). Kirkkopalvelut kerää kävijämäärät seurakunnista syksyllä muun palautteen ohessa.