Tiekirkko-ekstra

Toivomme, että näiden ekstranet-sivujen sisällöistä on hyötyä sinulle, joka hoidat seurakuntasi tiekirkkoasioita tiekirkkoyhdyshenkilönä. Teet tärkeää työtä. Tiekirkkoseurakunnat pitävät kirkon kynnyksen matalana. Kesäksi avautuvat kirkot ja vaalitut kirkkoympäristöt tarjoavat levollisen vaihtoehdon muille taukopaikoille.

Kirkkopalvelut kerää Tiekirkko-tiedot seurakunnan Tiekirkko-yhdyshenkilöiden kautta ja päivittää heiltä saatujen tietojen mukaisesti kunkin Tiekirkon tiedot verkkopalveluun. Kirkkopalvelut hoitaa myös Tiekirkkojen valtakunnallisen viestinnän ja tuottaa tiekirkkomateriaalit.

Hyvä yhdyshenkilö!
Me hoidamme tiekirkkoasioita kanssasi –
anna vinkkejä ja kysy rohkeasti:


Kirkkopalvelut

Kaikki käytännön tiekirkkoasiat
Sanja Fält
sanja.falt@kirkkopalvelut.fi
p. 040 351 8330

Viestintäpäällikkö
Salla Peltonen
salla.peltonen@kirkkopalvelut.fi
p. 044 288 4476

Viestintä
Kirsi Talvitie
kirsi.talvitie@kirkkopalvelut.fi
p.  044 350 8940

Betjäning på svenska:
Församlingsförbundet
Kalle Sällström
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi
tfn 050 356 2475