Seurakunnan vastuut

Tiekirkko-yhteyshenkilö ja/tai muut sovitut tahot seurakunnassa huolehtivat Tiekirkon käytännön toimista. Tässä muistilista tärkeimmistä:

Liikennemerkit kuntoon

Mahdollisimman näkyvästi sijoitettu liikennemerkki on ehdottomasti tärkein Tiekirkkoon houkutteleva yksittäinen asia.  Tiekirkkojen liikennemerkit kuuluvat väliaikaisten opasteiden ryhmään. Valtion teille seurakunta anoo luvan liikennemerkin pystyttämiseen ELY-keskukselta vuosittain tiekirkkokauden alussa ja huolehtii merkkien poistamisesta tai huputtamisesta tiekirkkokauden lopussa. Jos seurakunnalla on jo aiempi lupanumero ja kartta merkkien sijoittelusta, hakiessa voi viitata aiempaan lupaan. Kunta myöntää luvat omistamilleen tieosuuksille.

Lisätietoa lupien anomiseen valtakunnallisesta numerosta: Liikenteen asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 600 (ma–pe klo 9–16),
0295 020 601 kundservice (mån–fre kl. 9–16)

Kun lupa on saatu, lähetä liikennemerkkien tilauslomake Kirkkopalveluihin, jolloin tilaamme kilvet kilpivalmistamolta. Avaa ja täytä: Opastetaulujen tilauslomake 2020.

Oppaiden hankkiminen

Tiekirkko-oppaat ovat joko palkattuja tai vapaaehtoisia. Oppaana voi toimia esimerkiksi opiskelija tai riparin käynyt nuori, jolle seurakunta tulee tutuksi tehtävän myötä. Monet eläkkeellä olevat toimivat loistavina oppaina. Useassa seurakunnassa opastukseen ovat sitoutuneet myös Martat tai muut järjestöt, jotka hoitavat opastukset yhteisvoimin vuorotellen. Kysy oman alueesi Työ- ja elinkeinotoimistosta mahdollisuutta palkkatukeen.

Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää on saada lukuja siitä, paljonko kävijöitä Tiekirkot keräävät. Sujuvimmin kävijöiden laskeminen käy oppailta. Yksinkertainen tukkimiehen kirjanpito ja ruutuvihko riittävät. Kävijöiksi lasketaan ne henkilöt, jotka ovat tullee Tiekirkkoon tutustumaan Tiekirkko-vieraina (ei siis toimituksiin osallistuneita). Kirkkopalvelut kerää kävijämäärät seurakunnista syksyllä muun palautteen ohessa.

Alueellinen Tiekirkko-viestintä

Hienoa on, jos seurakunta pitää tiekirkkoasiaa esillä omissa ja alueensa julkaisuissa, yhteistyössä paikallisten ja alueellisten lehtien kanssa sekä  erilaisissa yhteistyökuvioissa ja tilaisuuksissa. Jos mahdollista, tehkää yhteistyötä myös alueenne matkailutoimistojen kanssa. Jos seurakunnalla on viestinnästä vastaava henkilö tai viestintäyksikkö, apua löytyy varmasti.

Tosi hyvä mainospaikka Tiekirkoille on seurakuntien omat verkkosivut. Etusivulla oleva banneri ohjaa omaan ja muihin Tiekirkkoihin, jos siitä on linkitys tiekirkot.fi-sivuille. Bannerimateriaalia löytyy Kirkkopalvelujen kuvapankista.

Kirkkopalvelut hoitaa valtakunnallisen viestinnän ja tuottaa www-palvelun sekä materiaalin seurakuntien avuksi.

Tiekirkko-järjestelyt

  • Tiekirkon tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen Tiekirkkojen että oman seurakunnan www-sivuilla. Jos huomaat Tiekirkkojen sivulla vääriä tietoja, ilmoita ne osoitteeseen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi. Oman seurakuntasi päivityksistä vastaava on kiitollinen, jos vinkkaat hänelle seurakunnan sivujen www-päivitystarpeista.
  • Mahdollisten tarjoilujen ja ohjelman järjestäminen
  • Kirkon mahdollisen esittelymateriaalin hankkiminen
  • Tiekirkko-materiaali saapuu seurakuntiin touko-kesäkuun vaihteessa. Huolehdithan materiaalin hyvin esille.
  • Tuntuuko työläältä? Hanki avuksesi työpari! Suntio, ylivahtimestari tai Tiekirkko-opas on mainio kakkosyhteyshenkilö, joka saa automaattisesti saman informaation kuin varsinainen yhteyshenkilökin, kunhan ilmoitat hänen yhteystietonsa meille: tiekirkot@kirkkopalvelut.fi

Vinkki:  

Monien seurakuntien www-sivuilla on  360°-esittely kirkosta. Jos seurakuntasi on kiinnostunut tuottamaan esityksen omalla kustannuksellaan, yksi mahdollinen toteuttajataho on Oy Preesens Ab, yhteyshenkilönä Anton Ruusu, p.  040 535 6325, www.preesens.fi

Tässä esimerkki: Helsingin Seurakuntayhymä – Töölön kirkko

http://360.preesens.fi/hki_seurakunta/Toolon_kirkko/toolonkirkkosisa_1.html