Efter anslutningen

Församlingen ansvarar för vägkyrkoverksamheten lokalt. Kyrktjänst sköter den riksomfattande informationen och tar fram material.

FÖRSAMLINGEN

Informerar om Vägkyrkan lokalt

Församlingen kan marknadsföra sin egen Vägkyrka och andra Vägkyrkor genom att informera om verksamheten i egen och regional utgivning, i samarbete med lokala och regionala tidningar samt i olika samarbetsforum och vid evenemang. I en del församlingar har man ordnat en temadag om den himmelska rastplatsen i t.ex. mamma-barngrupper och dagklubbar.

En mycket bra plats att marknadsföra Vägkyrkorna är församlingens egna webbsidor. Ni låter väl en Vägkyrkobanner pryda er församlings ingångssida denna sommar och ser till att det finns en länk till sidan tiekirkot.fi. En lämplig banner kan hämtas från Kyrktjänsts bildbank.

Svarar för trafikmärkerna för Vägkyrkan

Trafikmärkena för vägkyrkan hör till gruppen tillfälliga skyltar. Församlingen ansöker varje år hos ELY-NTM-centralen om tillstånd att få sätta upp ett trafikmärke på statlig väg när vägkyrkosäsongen inleds och ser till att märkena tas bort eller täcks över när vägkyrkosäsongen är slut. Om församlingen har ett tillståndsnummer sedan tidigare och en karta över märkenas placering, kan man vid ansökan hänvisa till tidigare tillstånd. Kommunen beviljar tillstånd när det gäller vägavsnitt som kommunen äger.

Ytterligare information om ansökan om tillstånd fås på ett riksomfattande nummer: 0295 020 601 kundservice (mån–fre kl. 9–16).

När ni fått tillstånd, skicka blanketten för beställning av trafikmärken till Kyrktjänst, så beställer vi skyltarna från skyltfabriken. Beställningsblankett 2019 för skylttavlorna

Ordnar guidning

Guiderna är antingen anställda eller arbetar på frivillig grund. Guiden kan vara t.ex. en studerande eller en ung person som gått i skriftskolan och som lär känna församlingen genom arbetet. Många personer utanför arbetslivet och pensionärer kan fungera som utmärkta guider. I flera församlingar är t.ex. Marthorna eller pensionärsorganisationer engagerade i guidningen och guidar turvis med gemensamma krafter. Fråga om möjlighet till lönesubventioner vid Arbets- och näringsbyrån på er ort.

Sammanställer besökarantalet 

För att utveckla verksamheten är det viktigt att få uppgifter om hur många besökare Vägkyrkorna har. Som besökare räknas de personer som har bekantat sig med vägkyrkan som Vägkyrkogäster (alltså inte t.ex. personer som deltagit i förrättningar). Kyrktjänst samlar in uppgifter om besökarantalet av församlingarna på hösten tillsammans med annan respons som inhämtas.

KYRKTJÄNST

Svarar för riksomfattande information och material

Kyrktjänst koordinerar verksamheten nationellt och samarbetar bl.a. med  vägförvaltningen och andra instanser. Förutom av Kyrktjänst stöds verksamheten även ekonomiskt av kyrkostyrelsen.

Kyrktjänst ansvarar för de nationella mediekontakterna genom att producera material för webb- och printmedier. Kyrktjänst producerar och uppdaterar kontinuerligt Vägkyrkans webbtjäns

Kyrktjänst producerar material som varierar årligen och som delas ut till vägkyrkobesökarna. Det material som ingår i årsavgiften skickas till församlingarna före utgången av maj. Kontakta Sanja Fält om försändelsen drar ut på tiden. Tilläggsbeställningar kan under säsongen göras till självkostnadspris: tiekirkot@kirkkopalvelut.fi