Guider

Det rekommenderas att guiderna använder guideskyltar, för att man lätt ska känna igen guiderna. Att introducera guiderna i arbetet är en serviceform, både med avseende på församlingsborna och på turisterna.

Här kan ni skriva ut Vägkyrkoguidens 10 budord: VÄGKYRKOGUIDENS 10 BUDORD

Förslag till introduktion för guider

1. Inledning
• Presentation
• Deltagarnas förväntningar
• Utbildningens mål

2. Vägkyrkornas verksamhets- och serviceidé
Vägkyrkan – en annorlunda rastplats
• Vad gör en kyrka till en Vägkyrka?
• Hur kan vår egen kyrka tjäna som vägkyrka?
• Service som Vägkyrkan ger och genomförandet i praktiken – vi planerar och kommer överens tillsammans

3. Guide i vägkyrkan
• Vägkyrkans serviceidé
• Guidens egna färdigheter och utvecklingsmöjligheter
• Guidens uppgifter

4. Guidningens förlopp
• Helhetsbetonad guidning: kunskap, erfarenhet och sinnen, social funktion och spiritualitet
• Hur bemöter jag olika besökare eller grupper?
• Guidningens byggklossar
• Grupparbete och praktiska övningar

5. Den egna kyrkans särdrag
• Besök i den egna församlingskyrkan
• Introduktion i den egna kyrkans andliga budskap
• Uppvisning eller praktiska övningar

6. Kyrkans rika symbolik
• Kyrkorummet som helhet
• arkitektur, orientering, altaret, predikstolen, dopfunten, nattvardsutensilierna, klockorna
• detaljer: kyrkoåret, blommor, ljus, altartextilier, liturgiska plagg, färger, övriga detaljer

7. Valfria teman
• lokalhistoria
• folklig tradition
• kyrkokonst
• arkitektur
• musik

Hjälp för utbildningen

Utbildningens mål, form och innehåll beror på församlingens möjligheter och behov. Ibland är en enkel introduktion lämplig, ibland en mera omfattande utbildning på sin plats, t.ex. inom ramen för lekmannautbildningen.