Vad är en Vägkyrka?

En Vägkyrka är en kyrka som

  • är oppen minst 3 veckor under sommaren, 5 dagar i veckan och 5 timmar per dag
  • ligger invid trafikförbindelser, i närheten av huvudvägarna

Det rekommenderas att Vägkyrkorna är öppna åtminstone under tiden 10.6—20.8., måndagar till fredagar kl. 11—16.

I Vägkyrkorna har besökarna möjlighet att få information om kyrkans historia och dagsläge samt om andra Vägkyrkor t.ex. av en guide eller via material som delas ut.

Det är bra om besökarna tillgång till WC antingen vid kyrkan eller i dess närhet.

Dessutom kan man glädja besökarna med enkel servering, musik och andakter.

Hur ansluter man sig till Vägkyrkan?

Kyrkorådet beslutar om anslutningen till Vägkyrkan. Efter det ger församlingen noggrannare uppgifter om den nya Vägkyrkan till Kyrktjänst och utser en kontaktperson och eventuellt en kompanjon till denna för frågor som gäller vägkyrkan. Kontaktpersonen eller -personerna sköter de praktiska frågorna kring vägkyrkoarbetet i församlingen och tillsammans med Kyrktjänst. Meddela kontaktpersonens eller -personernas kontaktuppgifter till oss på adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi så att vi kan hålla dem uppdaterade med viktig information.

När en kyrka gått med i vägkyrkoverksamheten kvarstår den automatiskt som en länk i vägkyrkokedjan. Om en kyrka till exempel på grund av renovering vill lämna kedjan, bör man meddela det på adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
.

Vilka kostnader medför det för församlingen?

Den årliga grundavgiften för församlingen är 150 €. Om församlingen har flera Vägkyrkor, är avgiften 75 € per kyrka för de övriga kyrkorna. För grundavgiften får församlingen

•   Uppgifter om vägkyrkan på webbsidan tiekirkot.fi leder till

•   Riksomfattande information till stöd för den lokala och regionala informationen

•   Ett materialpaket. Utöver baspaketet kan tilläggsmaterial beställas från Kyrktjänst tiekirkot@kirkkopalvelut.fi till självkostnadspris.

Trafikmärket för vägkyrka kostar i genomsnitt 170 €/st beroende på hur stort märket är, vilket i sin tur beror på fordonens hastighet på det aktuella vägavsnittet. Mera information finns på sidan Efter anslutningen. Guidetjänsterna sköts på olika sätt i församlingarna. En del församlingar anställer t.ex. studerande som guider, vilket också medför lönekostnader.

Kontaktpersonens kom-ihåg-lista

Kontaktpersonen för vägkyrkan har organiseringsansvar särskilt under våren när vägkyrkosäsongen närmar sig. Förhoppningsvis underlättar den här webbtjänsten uppgifterna. Här ett plock bland uppgifterna:

– Ansvara för att informationen om den egna Vägkyrkan är uppdaterad i webbtjänsten. Om du upptäcker felaktiga eller bristfälliga uppgifter, meddela ändringarna omgående till Kyrktjänst: tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
– Ansvara för trafikmärkena. Mera anvisningar finns på sidan Efter anslutningen.
– Skaffa guider och introducera dem.
– Ordna eventuell servering och eventuellt program.
– Skaffa material för presentation av den egna kyrkan.
– Församlingarna får korten och kortställningen automatiskt i slutet av maj. Under sommaren kan fler kort beställas till ett mycket förmånligt självkostnadspris.
– Sammanställa besökarstatistik. Som Vägkyrkobesökare räknas alla de besökare som kommit för att bekanta sig med Vägkyrkan (de som deltagit i förrättningar räknas inte)
– Hinner du sprida informationen om den öppna Vägkyrkan vidare till turistinformationen, biblioteket och andra lämpliga platser på orten?
– Känns det jobbigt? Skaffa dig en kompanjon! Man kan vara flera kontaktpersoner. En kyrkvaktmästare, övervaktmästare eller vägkyrkoguide är en utmärkt andra kontaktperson, som automatiskt får samma information som den egentliga kontaktpersonen, om ni bara meddelar kontaktuppgifterna till oss på adressen tiekirkot@kirkkopalvelut.fi
– All gästfrihet är att erbjuda rastplatser på vägen hem. Ett glädjerikt vägkyrkoarbete!