Vägkyrko-exstra

Vägkyrkoförsamlingarna håller tröskeln till kyrkan låg. De öppna kyrkorna ligger vid goda trafikförbindelser och deras omvårdade miljöer erbjuder en lugnare rastplats. På detta sätt skapar vägkyrkoverksamheten möjlighet till stilla stunder och moderna pilgrimsvandringar.

Vi hoppas att innehållet på de här sidorna är till nytta för dig som sköter vägkyrkoärendena i din församling.

Kyrktjänst svarar både nu och i fortsättningen för insamlandet av vägkyrkouppgifterna och uppdateringen av dem i webbtjänsten www.tiekirkot.fi. Kyrktjänst sköter också den riksomfattande informationen om Vägkyrkorna och tar fram vägkyrkomaterial.

Vi tar hand om vägkyrkofrågor med dig:

Församlingsförbundet
Kalle Sällström
kalle.sallstrom@forsamlingsforbundet.fi
tfn 050 356 2475

Kirkkopalvelut/Kyrktjänst
Sanja Fält
sanja.falt@kirkkopalvelut.fi
p. 040 351 8330