Vapaaehtoiset

Monissa seurakunnissa Tiekirkkojen oppaina toimii vapaaehtoisia. Tämä mahdollistaa Tiekirkkojen pitämisen auki silloinkin, kun se ei pelkän palkatun työvoiman turvin olisi mahdollista.

Käytäntö on toiminut hyvin. Malli tarjoaa hyödyn seurakunnalle, hyvän vastaanoton Tiekirkkojen vierailijoille ja vapaaehtoiselle antoisan tehtävän. Toiminta liittyy myös paikallisidentiteettiin, oman kirkon esittelemiseen ja sen avoimena ja elävänä pitämiseen.

Tiekirkkoihin liittyy monia ulottuvuuksia, jotka sopivat yhteen vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden motiivien kanssa. Tiekirkkotoiminta tarjoaa opastuksen lisäksi mahdollisuuden erittäin monipuolisiin ja kiinnostaviin tehtäviin tapahtumien suunnittelusta niiden toteuttamiseen, viestinnästä konkreettiseen toimintaan. Vapaaehtoisilla voi olla tiekirkkotoiminnan kehittämiseksi ideoita ja osaamista, jota ei osaa etukäteen edes kuvitella.

Vinkkipankki vapaaehtoisten töistä menneiltä kesiltä

•    Opastoiminta hoidettiin kokonaan vapaaehtoisten voimin. Seurakuntalaisten lisäksi mm. eri yhdistykset (Eläkeliitto, Martat) ottivat opaspäiviä. (Sama käytäntö on useassa kirkossa.)
•    Arkipäivisin oli palkattu opas, mutta viikonloppuisin ja/tai iltaisin seurakunnan vapaaehtoinen henkilö. (Sama käytäntö on useassa kirkossa.)
•    Viereisen kotiseutumuseon oppaat päivystivät arkena, sunnuntaisin partiolaiset
•    Sankarihautausmaan esittelyssä/suntion apulaisina/kirkkofestivaalin aikana kirkkoemäntinä ja -isäntinä/siivouksessa
•    Kylätiekirkon leidit (24) hoitivat kyläkirkon päivystyksen, kahvion ja basaarin
•    Toinen yhteyshenkilö toimi vapaaehtoispohjalta
•    Paikkakunnan matkailuoppaat hoitivat yhden illan esittelyt viikossa.
•    Eläkeläisneuvoston järjestöt olivat aktiivisia ja järjestöt saivat pienen palkkion. Lisäksi seurakunnan aktiiveja oli noin 10 henkilöä kesäoppaina ilman palkkiota. Keväällä oli kirkko-opas koulutus, jossa mukana noin 40 henkilöä.
•    Paikalliset kyläaktiivit n. 20 henkilöä olivat oppaina silloin, kun ei seurakunnalla ollut osoittaa henkilöä

Miten edetä?

Henkilökohtainen kutsu vapaaehtoistehtävään on aina vaikuttavin. Peräti puolet niistä suomalaisista, jotka eivät toimi vapaaehtoisena ilmoittaa, että lähtisi toimintaan, jos joku pyytäisi.

Onko sinun seurakunnassasi luottamushenkilö tai muuten toiminnassa mukana oleva seurakuntalainen, joka voisi itse olla sopiva yhteyshenkilöpariksi tai tiimiin? Tulisiko työtovereillesi, luottamushenkilöille tai muuten toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille mieleen sopivia henkilöitä? Tehtävään voi kutsua myös avoimella kutsulla seurakunnan kotisivuilla, paikallislehdessä ja ilmoitustauluilla.