Tiekirkot
#tiekirkko

Miten Tiekirkoksi liitytään

Tiekirkoksi voi liittyä kirkko, joka

  • on avoinna säännöllisesti kauden aikana
  • ei peri sisäänpääsymaksua (pois lukien esim. ennakkoon ilmoitetut maksulliset konsertit)

Suositus on, että Tiekirkot ovat avoinna 10.6.–20.8. maanantaista perjantaihin klo 11–16.

Tiekirkossa vierailijalla on mahdollisuus saada tietoa kirkon historiasta ja nykypäivästä sekä muista Tiekirkoista esimerkiksi oppaalta tai jaossa olevan materiaalin avulla.

Myönteistä on, jos vierailijoilla on mahdollisuus WC:n käyttöön joko kirkon yhteydessä tai läheisyydessä. Lisäksi vierailijaa voi ilahduttaa pienellä tarjoilulla, musiikilla ja hartaushetkillä.

Päätös Tiekirkoksi liittymisestä tehdään kirkkoneuvostossa. Seurakunta ilmoittaa tiedot uudesta Tiekirkosta alla olevalla lomakkeella ja saa tunnukset kirkon tietojen päivittämistä varten. Kun kirkko on liittynyt Tiekirkoksi, se pysyy tiekirkkoketjussa automaattisesti.

Mitä kustannuksia seurakunnalle koituu?

Seurakunnan vuosittainen perusmaksu on 150 €. Jos samassa seurakunnassa on useita Tiekirkkoja, muista kirkoista maksetaan 75 €/kirkko. Vuosimaksu laskutetaan kesän aikana. Perusmaksulla seurakunta saa:

  • Kirkon tiedot ja aukioloajat tiekirkot.fi-verkkosivulle
  • Valtakunnallisen viestinnän paikallisen ja alueellisen viestinnän tueksi.
  • Käyttöoikeuden Tiekirkko-liikennemerkkiin. Tiekirkko-liikennemerkki maksaa keskimäärin 170 €/kpl riippuen sallittavan merkin koosta, mikä taas riippuu autojen ajonopeudesta kyseisellä tieosuudella.

Seurakunnan vastuut

Tiekirkko-yhteyshenkilö ja/tai muut sovitut tahot seurakunnassa huolehtivat Tiekirkon käytännön toimista. Tässä muistilista tärkeimmistä:

  • Tiekirkon tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen sekä Tiekirkkojen että oman seurakunnan www-sivuilla.
  • Tiekirkko-liikennemerkin käyttöön liittyvien lupien selvittäminen ja liikennemerkin tilaaminen ja pystytys (liikennemerkki ei ole pakollinen, mutta suositeltava)
  • Oppaiden hankkiminen
  • Paikallinen viestintä

Liikennemerkit kuntoon

Tiekirkkojen liikennemerkit kuuluvat väliaikaisten opasteiden ryhmään. Valtion teille seurakunta anoo luvan liikennemerkin pystyttämiseen ELY-keskukselta vuosittain tiekirkkokauden alussa ja huolehtii merkkien poistamisesta tai huputtamisesta tiekirkkokauden lopussa. Jos seurakunnalla on jo aiempi lupanumero ja kartta merkkien sijoittelusta, hakiessa voi viitata aiempaan lupaan. Kunta myöntää luvat omistamilleen tieosuuksille.

Lisätietoa lupien anomiseen valtakunnallisesta numerosta: Liikenteen asiakaspalvelukeskus, puh. 0295 020 600 (ma–pe klo 9–16)

Kun lupa on saatu, liikennemerkki tilataan lähettämällä lomake osoitteeseen palvelu@masterkilpi.fi

Oppaiden hankkiminen

Tiekirkko-oppaat ovat joko palkattuja tai vapaaehtoisia. Oppaana voi toimia esimerkiksi opiskelija tai riparin käynyt nuori, jolle seurakunta tulee tutuksi tehtävän myötä. Useassa seurakunnassa opastukseen ovat sitoutuneet myös järjestöt, jotka hoitavat opastukset yhteisvoimin vuorotellen. Kysy oman alueesi Työ- ja elinkeinotoimistosta mahdollisuutta palkkatukeen.

Toiminnan kehittämisen kannalta tärkeää on saada lukuja siitä, paljonko kävijöitä Tiekirkot keräävät. Sujuvimmin kävijöiden laskeminen käy oppailta. Yksinkertainen tukkimiehen kirjanpito ja ruutuvihko riittävät. Kävijöiksi lasketaan ne henkilöt, jotka ovat tulleet Tiekirkkoon tutustumaan Tiekirkko-vieraina (ei siis toimituksiin osallistuneita). Kirkkopalvelut kerää kävijämäärät seurakunnista syksyllä muun palautteen ohessa.

Alueellinen Tiekirkko-viestintä

Hienoa on, jos seurakunta pitää tiekirkkoasiaa esillä omissa ja alueensa julkaisuissa, yhteistyössä paikallisten ja alueellisten lehtien kanssa sekä tilaisuuksissa. Yhteistyötä kannattaa tehdä myös alueen matkailutoimistojen kanssa.