Kristilliset symbolit

Kristittyjen tärkein symboli, risti, erottuu kirkontornista jo kauas ja viitoittaa tauolle Tiekirkkoihin. Kirkollisten kuvien rikkaan maailman perussymbolit näet tällä sivulla – samoja symboleita löydät Tiekirkoissa pitkin kesäraitteja.

AnkkuriAnkkuri

Ankkuri symboloi uskoa ja toivoa, joka kestää yli kuoleman.

AvainAvain

Pietari esitetään avaimet kädessä, koska Jeesus antoi Pietarille taivaisten valtakunnan avaimet. (Matt. 16:19)

Karitsa

Kristus, Jumalan karitsa, Agnus Dei.

symbolit_kolmioKolmio

Pyhän Kolminaisuuden vertauskuva on tasasivuinen kolmio, jolla ilmaistaan, ettei yhtäkään kolmesta voi ottaa pois kokonaisuuden hajoamatta ja että kaikki kolme persoonaa ovat tasavertaisia.

Ongelmana kuviossa on kolmion tarkat rajat: Jumala ei asetu mihinkään ihmisjärjen tajuamiin rajoihin. Toisinaan kolmion sisällä on silmä – Jumala näkee kaiken.

symbolit_kruunuKruunu

Kruunu merkitsee samaa kuin seppele eli se on iankaikkisen elämän vertauskuva.

symbolit_kukkoKukko

Valvomisen vertauskuva.

symbolit_kyyhkynenKyyhkynen

Pyhän Hengen vertauskuva. Myös rauhan symboli. Lähtokohta Jeesuksen kasteessa: Jeesuksen noustessa vedestä hän näki ”Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen”. (Matt. 3:16)

symbolit_karmesKäärme

Käärme kuvaa kiusaajaa.
Aihe nousee syntiinlankeemuskertomuksesta. (1. Moos. 3)

symbolit_veneLaiva

Laiva, jossa on risti, kuvaa Kristuksen ohjaamaa seurakuntaa. Vesi tarkoittaa kuvassa maailmaa. Aiheen taustalla evankeliumien kohdat, joissa kerrotaan Jeesuksesta ja opetuslapsista myrskyisellä Gennesaretin järvellä.
(Matt. 8:23-26, 14:22-33)

Nykyisin laivaa käytetään puhuttaessa ekumeniasta eli kirkkojen yhteysliikkeestä.

RistiRisti

Risti on kristillisen uskon tärkein tunnus. Sillä ilmaisemme kuuluvamme ristiinnaulitun Kristuksen opetuslapsiin.

Risti muistuttaa Kristuksen lunastustyostä ja syntien sovituksesta. Se muistuttaa Kristuksen seuraamisesta, ristin kantamisesta, Kristukseen liittymisestä.

Ristillä on useita erilaisia muotoja, mm. latinalainen, ortodoksinen tai tasasivuinen vino Andreaan risti. Meillä eniten käytetty on ns. latinalainen risti.

Vihkimäristejä löytyy edelleen keskiaikaisten kirkkojemme seinämaalauksista. Piispa merkitsi kirkkoa vihkiessään seiniin 12 ristiä apostolien muistoksi. Vihkimäristi esittää Kristusta maailman keskellä sen keskellä.

symbolit_silmaSilmä

Jumala näkee kaiken. Hän tuntee salaisimmatkin asiamme.

symbolit_palloYmpyrä

Ympyrä muistuttaa, että taivaan ilo on iankaikkinen ja kaikkea maailmasta saatavaa kallisarvoisempi.

Kristus-kuviot

INRI-symboli

”Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, ”Jeesus Nasaretilainen, Juutalaisten kuningas”.

symbolit_kalaKala

Kala on vanhimpia Kristus-kuvioita. Vainojen aikana kristityt tunnistivat toisensa piirtämällä kalan maahan, pöydälle tai seinälle. Kalaa tarkoittavan kreikankielisen sana kirjaimet (i-kh-th-y-s) ovat samat kuin alkukirjaimet sanoissa Iesous Khristos Theou Hyios Soter = Jeesus Kristus Jumalan Poika Vapahtaja.

Kala tarkoittaa Jeesusta kuolleista nousseena Vapahtajana. Tämä juontuu siitä, että Jeesus vertasi itseään profeetta Joonaan, joka oli kolme päivää suuren kalan sisässä. (Matt. 12:39-40) Kala kuvaa ihmisiä, jotka Kristus kokoaa seurakunnaksi (Matt. 13:47) sekä muistuttaa kristittyjä saamastaan tehtävästä olla ”ihmisten kalastajia” (Matt. 4:19).

”Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituksi”. (Matt. 14:19-20)

symbolit_alfaomegaA ja O, Alfa ja omega

Kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen kirjain alfa ja viimeinen omega, ”Jeesus on ensimmäinen ja viimeinen, iankaikkinen Kristus, alku ja loppu”. (Ilm. 22:13)

Kristusmonogrammi

Kristuksen nimikirjaimet. Symboli muodostuu kirjaimista X ja P, jotka kreikan aakkosissa ovat K ja R eli Kristus-sanan alkukirjaimet.

Samantapainen lyhenne saadaan Jeesus-nimen kolmesta alkukirjaimesta (I = J, H = pitkä E, C = S). Samaan ryhmään kuuluu myos kolmen latinankielisen sanan alkukirjaimista tehty yhdistelmä I(esus) H(ominum) S(alvator) = Jeesus, ihmisten Vapahtaja.

Ristiinnaulitunkuvissa on usein yläosan kilvessä lyhenne, johon on otettu alkukirjaimet niistä latinankielisistä sanoista, jotka Pontius Pilatus antoi kirjoittaa Jeesuksen ristiin: I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaeorum) = Jeesus Nasaretilainen, Juutalaisten kuningas.

Kristilliset värit

Luterilaisessa kirkossa on viisi liturgista väriä: valkoinen, punainen, violetti, vihreä ja musta. Värit vaihtelevat kirkkovuoden ajankohdan mukaan.

Valkionen väriValkoinen on ilon, kiitoksen ja puhtauden väri. Se on myös Jumalan, Kristuksen, taivaan enkelien ja pyhien symboli. Sitä käytetään muun muassa kirkkovuoden suurissa juhlissa eli jouluna ja pääsiäisenä.

varit_vihreaVihreä on toivon ja iankaikkisen elämän väri. Se on kuitenkin myös kasvun, elämän ja arjen väri. Sitä käytetään kaikkina niinä kirkkovuoden aikoina, joita varten ei ole määrätty muuta liturgista väriä.

varit_punainenPunainen on tulen ja veren sekä Pyhän Hengen ja Kristuksen tunnustamisen väri. Sitä käytetään helluntaina ja pyhäinpäivänä sekä apostolien ja marttyyrien päivinä.

ViolettiVioletti on katumuksen, odotuksen ja valmistautumisen väri. Sitä käytetään pääsiäistä edeltävänä paastonaikana sekä joulun edellä adventtiaikana 2. adventtisunnuntaista lähtien. Violetin sijasta voidaan käyttää sinistä väriä, joka symboloi myös Neitsyt Mariaa.

varit_mustaMusta on murheen, surun, katoavaisuuden ja kuoleman väri. Ainoat kirkkovuoden päivät, jolloin sitä käytetään, ovat pitkäperjantai ja sitä seuraava lauantai. Mustaa voidaan käyttää myös hautajaisissa.

Ortodoksisessa kirkossa on käytössä kahdeksan liturgista väriä: valkoinen, keltainen, vihreä, heleän sininen ja punainen. Paaston aikana käytetään kolmea väriä: violettia, tummanpunaista ja mustaa.

P.S.

Katso lisää mobiilikäyttöisestä oppaasta: mobiilikirkko.fi/bongaakirkko